nipax.cz | csc-sro.cz | pribehy.info | praha-prcice.cz | česká hudební rada | czech music | openairfestival.cz | fittyn.cz
              přihlásit se ...

Aktuality

  Složení Rady centra

  Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.

  Rieter CZ a.s., zástupce uživatele výsledků, předseda

  Ing. Ivo Komorous

  RWE Transgas, a.s., zástupce uživatele výsledků, místopředseda

  Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní řešitel - koordinátor

  Doc. Ing. Radim Briš, CSc.

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, spoluřešitel

  Ing. Libor Hanzlík

  Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., zástupce uživatele výsledků

  Ing. Pavel Kaňovský

  Výzkumný ústav jaderných elektráren Česká republika s.r.o., zástupce uživatele výsledků

  Prof. Ing. Jiří Militký,CSc.

  Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, zástupce uchazeče

  Ing. Aleš Průšek,CSc.

  Peguform Bohemia k.s., závod Libáň, zástupce uživatele výsledků

  Ing. Ladislav Reisner

  dataPartner s.r.o, Zástupce uživatele výsledků

  Prof. RNDr. Ladislav Skula,DrSc.

  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Zástupce uchazeče

  Doc. RNDr. Petr Volf, CSc.

  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Spoluřešitel


  webdesign.nipax.cznahoru | zpět